Terms and Conditions

Terms and Conditions คือกฎข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องปฏิบัติในการใช้งานของทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz โดยเป็นแนวทางตามมาตรฐานของเว็บพนันออนไลน์ระดับสากล ที่เป็นการกำหนดการใช้งานของผู้ใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การใช้บริการของนักพนันทุกท่าน เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน ที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้งาน : การใช้บริการของทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ผู้ที่เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องแจ้งข้อมูล ในการสมัครสมาชิกตามความเป็นจริง หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ทำตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้นั้นทันที
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ทุกท่านจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ โดยทางเว็บจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล สู่ที่สาธารณะ หรือบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด
  3. ระบบการใช้งาน : ทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ได้มีการกำหนดข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับระบบการใช้งานอย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตาม ระบบการใช้งานของทางเว็บอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกรณี การเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ทางเว็บระบุไว้เท่านั้น
  4. ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ : ผู้ที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ทางเว็บได้มีการกำหนด ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ หากเกิดผลเสียต่อผู้ใช้บริการ ทางเว็บจะปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี
  5. การยกเลิกสมาชิก : สำหรับผู้ที่ทำการละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานได้ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับและเงื่อนไข ให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกำหนดทางกฎหมาย : ผู้ที่ใช้บริการภายในเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ทุกท่านไม่มีสิทธิ์ในการนำทรัพย์สินทางปัญญา ของทางเว็บไปใช้งาน โดยทางเว็บได้มีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหาก ผู้ใดทำการฝ่าฝืน หรือนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินการตามทางกฎหมายทันที
  8. วิธีติดต่อ : ท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้บริการเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz หรือต้องการสอบถามรายละเอียด ในกฎข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ contact@waveufabetu.xyz
  9. ละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใด ที่ได้ทำการละเมิดข้อตกลงของทางเว็บไซต์ waveufabetu.xyz ทางเว็บมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการท่านนั้นทราบ
  10. ยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการ waveufabetu.xyz ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้การยอมรับในกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานของทางเว็บ ตามมาตรฐานที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน